وب سایت متالورژها ؛ مرکز خرید اینترنتی محصولات آموزشی تخصصی مهندسی مواد و متالورژی

تمامی دسته بندی ها

  • تمامی دسته بندی ها
  • کتاب های آموزشی
  • بسته های آموزشی
  • پیشنهادات ویژه

  • جدیدترین محصولات

  • پرفروشترین ها

موجود
پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی دروس تخصصی مواد بسته آموزشی دروس تخصصی مواد
موجود
پیشنهاد ویژه
کتابخانه الکترونیک مهندسی مواد کتابخانه الکترونیک مهندسی مواد
موجود
پیشنهاد ویژه

کتاب فرآیندهای تولید

27000 20000 تومان
rating
کتاب فرآیندهای تولید کتاب فرآیندهای تولید
موجود
پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی دروس تخصصی مواد بسته آموزشی دروس تخصصی مواد
موجود
پیشنهاد ویژه
کتابخانه الکترونیک مهندسی مواد کتابخانه الکترونیک مهندسی مواد
موجود

پکیج آموزشی پروکست

40000 25000 تومان
rating
پکیج آموزشی پروکست پکیج آموزشی پروکست
موجود

کتاب ترکیبات بین فلزی

0 4000 تومان
rating
کتاب ترکیبات بین فلزی کتاب ترکیبات بین فلزی
موجود
پیشنهاد ویژه

کتاب فرآیندهای تولید

27000 20000 تومان
rating
کتاب فرآیندهای تولید کتاب فرآیندهای تولید
موجود
انتخاب مواد در طراحی مکانیکی انتخاب مواد در طراحی مکانیکی
موجود
انتخاب مواد در طراحی مکانیکی انتخاب مواد در طراحی مکانیکی
موجود
پیشنهاد ویژه

کتاب فرآیندهای تولید

27000 20000 تومان
rating
کتاب فرآیندهای تولید کتاب فرآیندهای تولید
موجود

کتاب ترکیبات بین فلزی

0 4000 تومان
rating
کتاب ترکیبات بین فلزی کتاب ترکیبات بین فلزی
موجود

پکیج آموزشی پروکست

40000 25000 تومان
rating
پکیج آموزشی پروکست پکیج آموزشی پروکست
موجود
پیشنهاد ویژه
کتابخانه الکترونیک مهندسی مواد کتابخانه الکترونیک مهندسی مواد
موجود
پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی دروس تخصصی مواد بسته آموزشی دروس تخصصی مواد

متالورژها را دنبال کنید

موجود
پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی دروس تخصصی مواد بسته آموزشی دروس تخصصی مواد
موجود

پکیج آموزشی پروکست

40000 25000 تومان
rating
پکیج آموزشی پروکست پکیج آموزشی پروکست
موجود
انتخاب مواد در طراحی مکانیکی انتخاب مواد در طراحی مکانیکی
موجود
پیشنهاد ویژه

کتاب فرآیندهای تولید

27000 20000 تومان
rating
کتاب فرآیندهای تولید کتاب فرآیندهای تولید
موجود

کتاب ترکیبات بین فلزی

0 4000 تومان
rating
کتاب ترکیبات بین فلزی کتاب ترکیبات بین فلزی
موجود
پیشنهاد ویژه
کتابخانه الکترونیک مهندسی مواد کتابخانه الکترونیک مهندسی مواد
    تعداد کل نتایج : 6  -   صفحه 1 از 1
دپارتمان های گروه متالورژها