جدید مکانیک شکست به زبان ساده نمایش بزرگتر

مکانیک شکست به زبان ساده

خواص مکانیکی

جزوه آموزشی مباحث مکانیک شکست

( خواص مکانیکی مواد 2 )

جزییات بیشتر

99 قلم

10,000 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر